Diagnostyka Psychologiczna

  By Adam Habura         No Comments

Zawodowo zajmuję się także

Diagnostyką Psychologiczną

.
Posiadam wieloletnie doświadczenie kliniczne w zakresie:

• badania poziomu intelektu,
• diagnostyki neuropsychologicznej,
• oceny cech osobowości.