Pomoc Psychologiczna

  By Adam Habura         No Comments

Pomoc psychologiczna

kierowana jest do osób, które w trakcie swojego życia napotkały na sytuacje trudne, znacząco przekraczające dostępne im możliwości radzenia sobie.

Sytuacje kryzysu mogą być wywołane przez wydarzenia o nagłym, jednoznacznie negatywnym charakterze, jak np.:

• śmierć bliskiej osoby,
• utrata pracy,
• utrata cenionych wartości,
• wypadki,
• katastrofy naturalne,

ale także wydarzenia kojarzące się pozytywnie i stanowiące naturalną konsekwencję naszego rozwoju:

• opuszczenie domu rodzinnego,
• podjęcie lub zakończenie aktywności zawodowej,
• podjęcie nowej roli społecznej (partnera, rodzica, dziadka).

Pomoc psychologiczna koncentruje się nie tyle na głębokiej zmianie dotychczasowego funkcjonowania, co na powrocie do poprzedzającego kryzys stanu równowagi psychicznej.