Psychoterapia indywidualna

  By Adam Habura         No Comments

Psychoterapia

jest wyjątkową formą interakcji pomiędzy dwoma osobami – osobą szukającą pomocy oraz psychoterapeutą.

Rolą psychoterapeuty jest oddziaływanie natury psychologicznej, dzięki któremu pomaga pacjentowi rozpoznać, zrozumieć i skorygować:

• błędne przekonania,
• sprzeczne emocje,
• poczucie bezradności,
• nierealne oczekiwania,
• trudne relacje międzyludzkie,
• konfliktowe dążenia i pragnienia.

Tym samym, osoba szukająca pomocy ma szansę zmiany swojego dotychczasowego funkcjonowania – może usunąć to co leży u podłoża przeżywanego dyskomfortu, cierpienia i nieprzyjemnych objawów (lęku, obniżonego nastroju).

Każdy prowadzony przeze mnie proces psychoterapii jest regularnie superwizowany przez certyfikowanych superwizorów Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, co stanowi gwarancję najwyższego standardu leczenia.